Firma Sicil İşlemleri
Tüzel Kişilik Firma İşlemleri:
İşlem Adı: Bağlantı
Yeni Kurulan Şirketlerin Hazırlayacağı Evraklar
Mevcut Ortaklardan Birinin Ayrılıp, Yeni Bir Gümrük Müşaviri Ortak Olduğunda Hazırlanacak Evraklar
Mevcut Ortaklar Arasında Hisse Devri Yapıldığında Hazırlanacak Evraklar
Mevcut Ortaklara Yeni Bir Gümrük Müşaviri Dahil Olduğunda Hazırlanacak Evraklar
Şirketlerin Ünvan – Amaç ve Kapsam Konusu – Adres Değişikliğinde Hazırlanacak Evraklar
Şirketlerin Kapanışında Hazırlanacak Evraklar
Şube Açılışında Hazırlanacak Evraklar
Serbest Meslek Erbabı İşlemleri:
İşlem Adı: Bağlantı
SME Olarak Faaliyet Gösterecek Gümrük Müşavirlerinin Hazırlayacağı Evraklar
SME Faaliyetini Kapatanların Hazırlayacağı Evraklar