Öncelikli Hedefler

1- Meslek mensuplarımızın tamamının çıkarını koruyan bir Oda Kanunu'nun, yasalaşabilmesi için yapılacak çalışmalar ana ilkemiz olacaktır.
2- Derneğimizi güçlü bir yapıya kavuşturabilmek için, gerekli olan tüzük tadil kongresinin en kısa sürede yapılmasını sağlamak.
3- Dernek mensupları arasındaki haksız rekabetin önlenmesi ve asgari ücret tarifelerinin titizlikle takip edilebilmesi gibi konularda, Dernek Tüzüğümüzdeki yaptırımların ağırlaştırılarak, meslek mensuplarımızın çıkarlarını koruyan gözeten güçlü bir tüzüğün aktif olarak işletilmesini sağlamak.
4- Gümrük Kanunu'ndaki disiplin cezaları, geçici karne alımları ve müteselsil vergi sorumluluğu gibi, meslek mensuplarımızın üzerinde ağır riskler taşımasına neden olan maddelerin, meslektaşlarımızın çıkarlarını gözeten ve haksızlığa uğramalarına engel olacak şekle gelebilmesi için çalışmalar yapmak.
5- Kabahatler Kanunu'nun, meslek mensuplarımız üzerindeki baskısını kaldırmak amacıyla, Kanunun gümrük müşavirleri yönünden uygulanmasının iptal edilmesi için çalışmalar yapmak.
6- Yetkilendirilmiş yükümlü mesleğimizin sonudur. Avrupa Birliği'ne en iyi ihtimal 10-15 yıl sonra bile olsa, girip giremeyeceğimiz belli değilken, bugün kendi ellerimiz ile AB'nin büyük lojisik ve nakliye firmalarına mesleğimizi teslim etmemek adına tüm gücümüzle çalışacağız.
7- Derneğimizi, üyelerimizin tamamının yararlanabileceği bir sosyal tesise kavuşturabilmek için çalışmalar yapmak.
8- Meslek mensuplarımızın mesleki eğitim seviyelerinin sürekli bir standartta muhafaza edilebilmesi için, eğitim programları yapmak.
9- Meslek mensuplarımızın, gümrüklerdeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleğimize yakışır ortamların hazırlanabilmesine çalışmak.